Group Brepoels
Hard hat detectie

Hard hat detectie

Onze slimme camera's identificeren werfpersoneel en detecteren de afwezigheid van een veiligheidshelm. Op de nodige momenten worden notificaties uitgestuurd waardoor regulatie strikter opgevolgd kan worden en arbeidsongevallen vermeden kunnen worden. Door deze controle te automatiseren wordt tijd bespaard en de veiligheid gegarandeerd. Beelden worden gearchiveerd en kunnen herbekeken worden wanneer daar nood aan is.