Group Brepoels
Geavanceerde WiFi & netwerksystemen

Enkel de meeste performante en stabiele infrastructuur volstaat.

Geavanceerde WiFi & netwerksystemen

De hoeveelheid gegevens die door onze systemen wordt gecapteerd is groot. Niet alleen wat de informatiewaarde ervan betreft, maar ook wat het aantal bytes betreft gaat om een grote hoeveelheid data. Hierdoor is het noodzakelijk dat onze toestellen en systemen kunnen rekenen op een state-of-the-art infrastructuur die deze hoeveelheid gegevens kan verwerken en versturen. Daarom heeft Group Brepoels zich gespecialiseerd in de selectie, de plaatsing en het onderhoud van deze infrastructuur. Enkel op deze manier kunnen we zeker zijn dat onze systemen en toestellen optimaal presteren, en dat u over betrouwbare en snelle informatie beschikt.